Recensies

Agnes geeft Bas nu ongeveer een jaar bijles dyslexie. Dit wordt stapsgewijs en professioneel aangepakt. Hierin wordt echt gekeken naar de behoeften van onze zoon en de lessen en het huiswerk zijn hierop afgestemd. Agnes is rustig en Bas kan het goed met haar vinden. Hij gaat altijd met plezier naar haar lessen en komt er weer gemotiveerd vandaan. Hierdoor heeft Bas veel vorderingen gemaakt met lezen en schrijven en meer vertrouwen gekregen.
Ouders van Bas.
Wij zijn super blij met Agnes. Wij zagen dat onze dochter en zoon toch moeite hadden met spelling op school. Aangezien daar toch te weinig tijd voor is, wat logisch is, om op school aandacht aan te geven, kwamen we bij Agnes uit. Heel veel geduld, en lief voor onze dochter en zoon. Wij als ouders worden goed op de hoogte gehouden d.m.v. mail/telefoon, of als wij onze kinderen ophalen. Ook houdt Agnes contact met school, zodat onze kinderen de goede lesstof leren.
Wij zijn blij dat wij deze stap gezet hebben. Hebben er alle vertrouwen in dat onze kinderen een steun in de rug krijgen!
Gijs en Anita Eskes.
Na wat omzwervingen met Mike, kwamen wij door een artikel in de Zenderstreek in contact met Agnes. In het telefonisch voorgesprek was mij al duidelijk dat hier met een open vizier wordt gekeken en geluisterd. Ook met het intakegesprek was er ruimte om te brainstormen met elkaar. Nadat er wat sessies waren geweest merkte wij al vooruitgang bij Mike. Ook het meedenken wordt zeer gewaardeerd. Onze zoon gaat nu op zijn school extra hulp krijgen vandaar dat wij nu voorlopig gaan stoppen bij Agnes. Mocht het zo zijn dat wij met Mike toch extra hulp nodig hebben zullen wij zeker weer bij Agnes aankloppen.
Birgit en Danny van Leeuwen.
Met veel geduld, doorzettingsvermogen en gedetailleerde handelingsplannen heeft Agnes met mijn dyslectische zoon gewerkt.
Met resultaat: hij is mooi vooruit gegaan met spelling en leest een stuk vlotter!
Moeder van Sil.
Na een intensieve periode in groep 3 bij de leeskliniek waren wij op zoek naar een aansluitende oplossing voor de lees- en spellingsproblemen van onze dochter. We kwamen via school (OBS de Achtsprong in Woerden) terecht bij Agnes. Weekelijks bezoeken ondertussen onze dochters Lisette (10) en Merel (8) "leesles" bij Agnes en zien we een fantastisch resultaat, lezen is weer leuk, het zelfvertrouwen is weer terug en ze zijn beide in staat het lesprogramma op school bij te benen. Zonder deze hulp die goed bij ze past, was dit nooit gelukt en waren we nooit zover gekomen.
Jan Paul en Marlous Birkhoff.
Hallo allemaal,
Ik ben Donna en studeer momenteel aan de Pabo in Amersfoort. Ik ben begin dit schooljaar in contact gekomen met Agnes. Agnes heeft mij in eerst instantie geholpen met het behalen van mijn rekentoets. Naast dat Agnes mij handig heeft leren rekenen heeft zij mij vooral ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Ik heb bij Agnes ook de cursus ‘snel leren is leuk leren’ gevolgd. Ik heb vooral veel baat gehad bij het leren plannen en het werken met mindmaps. De kennis die ik bij Agnes heb opgedaan pas ik nog dagelijks toe. In mijn studievoortgang is ook duidelijk een groei te zien door efficiënt te leren. Agnes is professioneel, gezellig en heeft passie voor haar vak.
Donna.
Wij zijn bij Agnes terecht gekomen, omdat er een rekenprobleem bij onze dochter Ilse gediagnostiseerd is. Ilse zit in 2 VMBO-GL. Zij hangt tegen de discalculie aan. Op school ging het met alle vakken heel erg goed, ze haalde mooie cijfers, alleen voor rekenen had ze een hele zware onvoldoende. Daar rekenen tegenwoordig een verplicht examenvak is, betekende dit voor haar natuurlijk een enorm probleem.
Met deze rekenprobleemverklaring zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheid om haar rekenniveau bij te spijkeren. Dit hebben we gevonden in de RT-lessen bij Agnes. Wekelijks werkt Agnes met Ilse aan het automatiseren van de tafels en alle rekenproblemen komen aan bod. Verder werken ze aan de lesstof van school. Alles gebeurt spelenderwijs. De eerste paar keer, dat Ilse naar Agnes moest had ze veel weerstand. Ze wist wel dat het noodzakelijk was, maar vond het wel moeilijk om te gaan.
Na een paar keer is ze helemaal omgedraaid. Zeker toen het vruchten begon af te werpen op school. Nu hoort het bij haar wekelijkse routine (en die van mij). Haar cijfer voor rekenen is van een dikke onvoldoende omhoog gegaan naar een 6,9. Hoe fantastisch is dat! Dank zij de intensieve begeleiding en het enthousiasme van Agnes, voelt Ilse zich veel zekerder tijdens de lessen rekenen en dat straalt ze ook uit.
Voor ons als ouders is het enorm prettig om direct na iedere RT-les terugkoppeling te krijgen door middel van een kort verslagje via de email over wat er gedaan is en besproken is. Daarin staan ook de opdrachten voor de week daarna.
Een dikke aanrader dus, vinden wij.
Tamara Dekker (moeder van Ilse).