Werkwijze

Intake
Eerst wordt een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) gehouden. Dit gesprek heeft een informatief karakter. De hulpvraag van de ouder(s), het kind en eventueel de school wordt doorgenomen. Ook de schoolontwikkeling komt uitgebreid aan bod. In overleg wordt er contact gezocht met de school.

Onderzoek
Allereerst verzamel ik didactische gegevens om het beginniveau van uw kind te bepalen.

Handelingsplan
Aan de hand van alle resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het remedial teaching traject vastgesteld.

Thuis
Het is belangrijk dat de behandelde leerstof ook thuis wordt herhaald. Vaak wordt er huiswerk meegegeven. Zo heeft de Remedial Teaching een maximaal effect. Het is ook nuttig om te zien met welke methode het kind werkt. Daarbij geeft de belangstelling het kind een extra stimulans.

Evaluatie
Aan het einde van een remedial teaching periode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Ook zullen er, indien wenselijk, afsluitende toetsen worden afgenomen om het niveau opnieuw vast te stellen. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt een eventueel vervolgtraject besproken. Het is mogelijk om een tussentijdse evaluatie met u te plannen. Regelmatig contact en goede afstemming tussen ouder(s), school en remedial teacher is van wezenlijk belang voor de behandeling van uw kind.