Werkwijze

Soms gaat het leren niet vanzelf en is er extra begeleiding nodig.

Elk traject in de juiste banen laten leiden!

Een periode van Remedial Teaching omvat de volgende stappen. In overleg kan het stappenplan ook aangepast worden.

Intake
Eerst wordt er een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) gehouden. Dit gesprek heeft een informatief karakter. De hulpvraag van de ouder(s), het kind en eventueel de school wordt helder gemaakt. Ook de schoolontwikkeling komt uitgebreid aan bod.
Onderzoek
We starten de Remedial Teaching door didactische gegevens te verzamelen om het beginniveau van uw kind te bepalen. Dit kan door een analyse te maken van toetsen van school, maar het kan ook zijn dat ik zelf een diagnostisch onderzoek af neem.
Handelingsplan
Aan de hand van alle resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. In dit plan worden de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van het traject vastgelegd.
Thuis
Het is belangrijk dat de behandelde leerstof/oefening ook thuis wordt herhaald/toegepast. Vaak wordt er huiswerk mee gegeven. Zo heeft de Remedial Teaching een maximaal effect.
Evaluatie
Aan het einde van een periode Remedial Teaching vindt er een evaluatie plaats. Dat kan op verschillende manieren: er worden afsluitende toetsen afgenomen om het niveau te bepalen of er vindt een evaluatiegesprek plaats. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt een eventueel vervolgtraject besproken. Het is mogelijk om een tussentijdse evaluatie met u te plannen. Regelmatig contact en een goede afstemming tussen ouder(s), school en Remedial Teacher is van wezenlijk belang voor de behandeling van uw kind.